Tuấn Mã Dòng Cimarron

Tuấn Mã Dòng Cimarron

602lượt
  5.0
  • Diễn viên: Matt Damon,James Cromwell,Daniel Studi,

  Nội dung phim

  Một con ngựa đực hoang dã bị con người bắt giữ và dần mất đi ý chí chống lại sự huấn luyện, tuy nhiên, trong suốt cuộc đấu tranh giành tự do, con ngựa đực không chịu từ bỏ hy vọng một ngày nào đó được trở về nhà với đàn của mình.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Matt Damon
  • James Cromwell
  • Daniel Studi

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang