Trung Nguyên Kiếm Khách (phần 2)

Trung Nguyên Kiếm Khách (phần 2)

469lượt
  2.0

  Nội dung phim

  Tam tiểu thư Triệu Yến Linh cùng đoàn hộ tống huyết thư lên kinh thành vạch trần cha con nghiêm tung. Họ sẽ phải đối đầu với thiết y vệ và đưng sau thiết y vệ là người có võ công cao cường nhất. Họ sẽ đương đầu ra sao và liệu có tới được kinh thành trình huyết thư cho hoàng thượng. Ở phần 2 này nhân vật nữ chính Triệu Yến Linh sẽ không còn là Dương Lệ Thanh mà là Thiên Tâm. Triệu Yến Linh sẽ tiếp tục cùng Trung Nguyên Tiêu Cục trải qua sóng gió giang hồ.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Thiên Tâm
  • Địch Uy
  • Địch Long
  • Nguyên Bưu
  • Từ Thiếu Cường
  • Tần Hào

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang