Tiệc Ăn Chơi Đẫm Máu 3

Tiệc Ăn Chơi Đẫm Máu 3

79lượt
  8.0

  Nội dung phim

  After a hard day of volleyball at the beach, a teen whose parents are away decides to have a slumber party with her girlfriends. Their boyfriends predictably show up to scare them, but a stranger from the beach is also seen lurking around the house. Soon the group begins experiencing an attrition problem.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Keely Christian
  • Brittain Frye
  • Maria Ford
  • Hope Marie Carlton
  • Brandi Burkett
  • Maria Claire
  • David Greenlee
  • Yan Birch
  • David Kriegel
  • Michael Harris

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang