Thứ Bậc

Thứ Bậc

201lượt
  9.0
  • Diễn viên: 노정의,Lee Chae-min,Kim Jae-won,Lee Won-jeong,Ji Hye-won,

  Nội dung phim

  0,01% số học sinh đứng đầu nắm quyền kiểm soát luật pháp và trật tự ở trường cấp ba Jusin, nhưng một học sinh chuyển trường bí mật lại gây nhiễu loạn thế giới bất khả xâm phạm ấy. 

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • 노정의
  • Lee Chae-min
  • Kim Jae-won
  • Lee Won-jeong
  • Ji Hye-won

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang