Thứ 6 Ngày 13 Phần 8

Thứ 6 Ngày 13 Phần 8

608lượt
  7.0

  Nội dung phim

  Jason lên tàu trên một "con thuyền tình yêu" dành cho tuổi teen đi đến New York, chuyến đi này sớm biến thành chuyến đi cuối cùng của những kẻ bị nguyền rủa.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Jensen Daggett
  • Sharlene Martin
  • Scott Reeves
  • Tiffany Paulsen
  • Alex Diakun
  • Amber Pawlick
  • Kane Hodder
  • Kelly Hu
  • Todd Caldecott
  • Peter Mark Richman
  • Barbara Bingham
  • Warren Munson
  • Fred Henderson
  • Saffron Henderson
  • Martin Cummins
  • David Longworth
  • Vinc

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang