Phục Thù Cuộc Đời 2: Halloween Đẫm Máu - Quyết Chiến

Phục Thù Cuộc Đời 2: Halloween Đẫm Máu - Quyết Chiến

28lượt
  1.0

  Nội dung phim

  The long-awaited sequel to"Tokyo Revengers" will be released in two parts, before and after the film. Once again, Hinata is killed in front of Takemichi's very eyes by the now-militarized Tokyo Manjikai.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Takumi Kitamura
  • Ryo Yoshizawa
  • Yuki Yamada
  • Nijiro Murakami
  • Kento Nagayama
  • Mahiro Takasugi
  • Mio Imada
  • Hiroya Shimizu
  • Shotaro Mamiya
  • Yosuke Sugino

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang