Người Ruồi

Người Ruồi

500lượt
  2.0

  Nội dung phim

  Một nhà khoa học gặp tai nạn khủng khiếp khi cố gắng sử dụng thiết bị dịch chuyển tức thời mới được phát minh của mình.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • David Hedison
  • Patricia Owens
  • Vincent Price

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang