Nam Quyền Bắc Cước - Sức Mạnh Cú Đấm

Nam Quyền Bắc Cước - Sức Mạnh Cú Đấm

671lượt
  4.0

  Nội dung phim

  Hoàng Kỳ Anh theo sư phụ tập võ từ nhỏ, võ nghệ cao cường. Trong lúc quân chủ Hà Bắc Nghiêm Bá Sơn kết với Vương Miêu Phong đàn áp các võ quán miền Nam, anh đứng ra chống đỡ, mở màn nhiều trận ác chiến Nam Nắc. Đồng thời anh hạ giáo chủ Hồng Liên Giáo, gian thần Cổ Cách Nhĩ, sau cùng còn tự sáng ra Hổ Hạc Song lâm. Về mặt tình cảm, sau nhiều hoạn nạn chàng và cô Nam dần dần nảy sinh tình cảm. Mặt khác cô Vân cũng có tình sâu nghĩa nặng với chàng, khiến chàng không biết nên lựa chọn ra sao?

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Phàn Thiếu Hoàng
  • Lý Tái Phụng
  • Lương Tiểu Băng
  • Đàm Diệu Văn
  • Tống Ỷ Văn
  • Mạch Trường Thanh
  • Trần Hồng Liệt
  • Vương Vỹ

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang