Môn Thần

Môn Thần

444lượt
  8.0

  Nội dung phim

  Vào đời Đường, nhân gian xuất hiện yêu quái hoành hành. Để đoạt được báu vật, yêu chủ Đông Doanh thường xuyên dùng yêu thuật để quấy nhiễu tâm trí người dân. Bá tánh vô tội chết một cách kì bí, khiến cho mọi người luôn sống trong hoang mang lo sợ. Để bảo vệ cho thái bình của muôn dân, hoàng đế cho thành lập \

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Chen Xiwen
  • Qiu Xiaochan
  • Liu Qiancheng
  • Wang Zezong
  • Wang Xinyu
  • Lang Feng
  • Ma Pengchao
  • Zhu Feng
  • Ying Wu
  • Feng Wusheng
  • Yu Huitao
  • Wu Lihua
  • Zhou Guanyu
  • Xing Zhong
  • Wang Yili

   Thông tin liên quan

  Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang