Ma Hề Trong Hộp: Thức Tỉnh

Ma Hề Trong Hộp: Thức Tỉnh

470lượt
  5.0

  Nội dung phim

  Khi một người phụ nữ sắp chết mở chiếc hộp Jack-in-the-box cổ điển, cô ấy đã thỏa thuận với con quỷ bên trong để bệnh của cô ấy được chữa khỏi để đổi lấy việc giúp nó cướp đi sáu nạn nhân vô tội.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Matt McClure
  • Mollie Hindle
  • James Swanton
  • Nicola Wright
  • Nicholas Anscombe
  • Michaela Longden
  • Erina Mashate
  • Jason Farries
  • Victor Mellors
  • Ben Walters
  • Melvyn Rawlinson

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang