Lối Sống Trụy Lạc

Lối Sống Trụy Lạc

480lượt
  9.0

  Nội dung phim

  A wealthy Los Angeles teen and her superficial friends wants to break out of suburbia and experience Southern California's"gangsta" lifestyle. But problems arise when the preppies get in over their heads and provoke the wrath of a violent Latino gang. Suddenly, their role-playing seems a little too real.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Anne Hathaway
  • Bijou Phillips
  • Shiri Appleby
  • Michael Biehn
  • Joseph Gordon-Levitt
  • Matt O'Leary
  • Freddy Rodríguez
  • Laura San Giacomo
  • Mike Vogel
  • Raymond Cruz

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang