Huyền thoại Vikings: Valhalla

Huyền thoại Vikings: Valhalla

247lượt
  3.0
  • Diễn viên: Sam Corlett,Leo Suter,Frida Gustavsson,

  Nội dung phim

  Trong phần tiếp theo của"Huyền thoại Vikings", 100 năm đã trôi qua và thế hệ anh hùng huyền thoại mới xuất hiện để tạo ra vận mệnh của chính mình – và làm nên lịch sử.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Sam Corlett
  • Leo Suter
  • Frida Gustavsson

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang