H (Phần 2)

H (Phần 2)

510lượt
  4.0

  Nội dung phim

  Có được tình yêu và sự tin tưởng của trùm băng đảng ma túy nguy hiểm ở Barcelona những năm 60, Helena dần mài dũa những kĩ năng cần có để từng bước vươn lên.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Adriana Ugarte
  • Eduardo Noriega
  • Marc Martínez
  • Pep Ambròs
  • Núria Prims
  • Samuel Viyuela
  • Anna Moliner
  • Marina Salas
  • Miquel García Borda
  • Paolo Mazzarelli
  • Javier Rey
  • Ingrid Rubio
  • Roger Casamajor

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang