Gosford Park

Gosford Park

274lượt
  5.0

  Nội dung phim

  In 1930s England, a group of pretentious rich and famous gather together for a weekend of relaxation at a hunting resort. But when a murder occurs, each one of these interesting characters becomes a suspect.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Maggie Smith
  • Michael Gambon
  • Kristin Scott Thomas
  • Camilla Rutherford
  • Charles Dance
  • Geraldine Somerville
  • Tom Hollander
  • Natasha Wightman
  • Jeremy Northam
  • Bob Balaban

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang