Gái Làng Chơi

Gái Làng Chơi

261lượt
  8.0

  Nội dung phim

  Một đêm trong cuộc đời của một cô gái điếm chu đáo là nền tảng cho bức chân dung của Ken Russell về nghề lâu đời nhất thế giới.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Theresa Russell
  • Benjamin Mouton
  • Antonio Fargas
  • Elizabeth Morehead
  • Daniel Quinn
  • Sanjay Chandani
  • Jason Saucier
  • Michael Crabtree
  • Jered Barclay
  • Doug MacHugh

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang