Franklin

Franklin

171lượt
  9.0

  Nội dung phim

  Vào tháng 12/1776, Benjamin Franklin nổi tiếng thế giới với các thí nghiệm về điện. Nhưng niềm đam mê và quyền lực của ông bị thử thách khi ông bắt tay vào một nhiệm vụ bí mật tới Pháp - với số phận nền độc lập của nước Mỹ đang bấp bênh.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Michael Douglas
  • Noah Jupe
  • Daniel Mays
  • Ludivine Sagnier
  • Thibault de Montalembert
  • Assaad Bouab
  • Théodore Pellerin

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang