Dragon Zakura (phần 2)

Dragon Zakura (phần 2)

671lượt
  5.0

  Nội dung phim

  Được một trường cấp 3 đang gặp khó khăn tuyển dụng, vị luật sư nọ quay lại giảng dạy để giúp học sinh vào đại học hàng đầu cùng một học trò cũ mà anh từng giúp đỡ nhiều năm trước.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Abe Hiroshi
  • Nagasawa Masami
  • Takahashi Kaito

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang