Doleira: A História de Nelma Kodama

Doleira: A História de Nelma Kodama

261lượt
  3.0

  Nội dung phim

  Out of prison, notorious black-market currency trader Nelma Kodama exposes her part in a major Brazilian corruption scandal.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải

   Thông tin liên quan

  Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang