Đế chế (Phần 4)

Đế chế (Phần 4)

409lượt
  10.0

  Nội dung phim

  Trong mùa này, một đám cưới, một đám tang, một thành viên mới trong gia đình và vô số thị phi khiến rủi ro dâng cao cho cả hai gia đình Colby và Carrington.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Elizabeth Gillies
  • Grant Show
  • Rafael De La Fuente
  • Robert Christopher Riley
  • Sam Adegoke
  • Alan Dale
  • Maddison Brown
  • Adam Huber
  • Daniella Alonso
  • Elaine Hendrix
  • Sam Underwood
  • Michael Michele
  • Wakeema Hollis
  • James Mackay
  • Nathalie Kelley
  • Nicollette Sheridan
  • Ana Bren

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang