Đại Minh Quần Anh - Tranh Giành Ngôi Báu

Đại Minh Quần Anh - Tranh Giành Ngôi Báu

191lượt
  2.0

  Nội dung phim

  Chu Nguyên Chương từ nhỏ nghèo khổ, vào chùa đi tu thấy đời sống bá tánh khốn khổ nên đầu quân cho Quách Tử Hưng. Nguyên Chương và con nuôi Quách Tử Hưng là Mã Tú Anh kết làm vợ chồng, tuy nhiên trong tâm trí của của Chương còn có hình bóng của Quách Thiên Lan, Con gái của Quách Tử Hưng. Trần Hữu Lượng vì muốn gia tăng thế lực, hỏi cưới Quách Thiên Lan, làm con rể Quách Tử Hưng. Việc này là một đả kích với Chu Nguyên Chương. Khi Trần Hữu Lượng nổi loạn đánh bại quân Quách Gia, Chương may mắn thoát nạn tìm cơ hội phục thù, Cuối cùng giết được Trần Hữu Lượng và bắt Thiên Lan là thiếp. Vương vận của Chu Nguyên Chương ngày càng tỏa sáng, tiêu diệt quần hùng lập nên nhà Mình. Nhưng sau khi đăng lên đế vị, tính tình đổi khác, đa nghi hãm hại công thần, không tin ruột thịt.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Nhậm Đạt Hoa
  • Lưu Thanh Vân
  • Trần Mẫn Nhi
  • Vương Khởi Cầm
  • Âu Dương Chấn Hoa

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang