Đá Vàng (Phần 1)

Đá Vàng (Phần 1)

68lượt
  2.0

  Nội dung phim

  Theo dõi thế giới bạo lực của gia đình Dutton, người kiểm soát trang trại tiếp giáp lớn nhất ở Hoa Kỳ. Được lãnh đạo bởi tộc trưởng John Dutton, gia đình bảo vệ tài sản của họ trước sự tấn công liên tục của các nhà phát triển đất đai, khu bảo tồn của người da đỏ và Công viên Quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Kevin Costner
  • Kelly Reilly
  • Luke Grimes
  • Wes Bentley
  • Kelsey Asbille
  • Brecken Merrill
  • Cole Hauser
  • Gil Birmingham
  • Jefferson White
  • Ryan Bingham

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang