Cựu Ước: Câu chuyện của Moses

Cựu Ước: Câu chuyện của Moses

972lượt
  1.0

  Nội dung phim

  Loạt phim tài liệu chính kịch khai sáng này ghi lại cuộc đời nổi bật của Moses với tư cách hoàng tử, nhà tiên tri, v.v. cùng những hiểu biết sâu sắc của các nhà thần học và sử học.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Charles Dance
  • Mehmet Kurtuluş
  • Clarke Peters
  • Dominique Tipper
  • Ishai Golan
  • Reymonde Amsallem
  • Cem Emüler
  • Emre Törün
  • Oberon K.A. Adjepong
  • Tülay Günal

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang