Cứu Lấy Tuổi Thơ

Cứu Lấy Tuổi Thơ

779lượt
  9.0

  Nội dung phim

  When teenagers Billy and Dogge are recruited by a local gang, the friends face a violent world they are too young to protect themselves from.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Jhullian Carlsson
  • Ane Dahl Torp
  • Henrik Norlén
  • Ardalan Esmaili
  • Mahmut Suvakci
  • Yusra Warsama
  • Solomon Njie
  • Yasir Hassan
  • Olle Strand

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang