Clark

Clark

969lượt
  9.0

  Nội dung phim

  Đây là câu chuyện khó tin về Clark Olofsson, tên tội phạm gây tranh cãi tạo cảm hứng cho thuật ngữ"Hội chứng Stockholm". Dựa trên những lời nói thật và nói dối của gã.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Bill Skarsgård
  • Vilhelm Blomgren
  • Hanna Björn
  • Björn Gustafsson
  • Sandra Ilar
  • Peter Viitanen
  • Adam Lundgren
  • Isabelle Grill
  • Malin Levanon
  • Agnes Lindström Bolmgren
  • Christoffer Nordenrot
  • Sofie Hoflack

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang