Chuyện thập niên 1990 (Phần 1)

Chuyện thập niên 1990 (Phần 1)

460lượt
  4.0
  • Diễn viên: Kurtwood Smith,Debra Jo Rupp,

  Nội dung phim

  Hello, Wisconsin! It's 1995 and Leia Forman, daughter of Eric and Donna, is visiting her grandparents for the summer where she bonds with a new generation of Point Place kids under the watchful eye of Kitty and the stern glare of Red. Sex, drugs and rock 'n roll never dies, it just changes clothes.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Kurtwood Smith
  • Debra Jo Rupp

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang