Chiến Binh (Phần 3)

Chiến Binh (Phần 3)

469lượt
  3.0

  Nội dung phim

  Sau cuộc bạo loạn chủng tộc bùng nổ ở Khu phố Tàu trong phần hai, Mạch Linh sử dụng các mối quan hệ với chính phủ của mình để củng cố quyền lực, trong khi Ah Sahm và Hợp Vĩ phải tìm cách mới để tồn tại.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Andrew Koji
  • Olivia Cheng
  • Jason Tobin
  • Dianne Doan
  • Kieran Bew
  • Dean S. Jagger
  • Tom Weston-Jones
  • Hoon Lee
  • Langley Kirkwood
  • Miranda Raison

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang