Bi kịch giết cha của gia đình Templet

Bi kịch giết cha của gia đình Templet

184lượt
  4.0
  • Diễn viên:

  Nội dung phim

  Anthony Templet đã bắn cha mình và không hề phủ nhận điều đó. Nhưng việc này dẫn đến câu hỏi phức tạp với hàm ý sâu xa vượt khỏi phạm vi một gia đình: tại sao y làm vậy?

  Vai trò

  Diễn viên

   Thông tin liên quan

  Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang